Instal·lacions al teatre Kursaal de Manresa (Bages), espai d’arts escèniques ubicat en un edifici històric.

Característiques de l’obra

• Instal·lació elèctrica i enllumenat
• Xarxes de fluids i gasos combustibles
• Climatització
• Producció d’aigua calenta sanitària
• Circuit tancat de televisió, telefonia i sistema anti intrusió
• Xarxa de detecció i extinció d’incendis
• Realització de la instal·lació de suministre d’energia de mitja tensió (25KV)

  • Promotor: Ajuntament de Manresa
  • Any d’execució: 2005 – 2007
  • Termini d’execució: 22 mesos
  • Pressupost: 1.512.282,28 € (sense iva)
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL