Execució de les obres complementàries de l’Estació de Barcelona Sants (Barcelona). Grup Soler ha fet un total de 47 intervencions per dotar la principal estació ferroviària de Barcelona, l’estació de Barcelona – Sants, de més funcionalitat i seguretat en vestíbuls, andanes, vies, aparcaments i sales tècniques.

Dels treballs fets a l’estació, destaquen:

Característiques de l’obra

• Noves senyalitzacions de vies d’emergència al vestíbul
• Nous sistemes de control d’accessos
• Adequació de la instal·lació elèctrica i la il·luminació
• Integració del sistema de seguretat amb la detecció d’incendis
• Instal·lació de nou sistema de control de bombeig
• Ampliació del sistema de climatització

  • Promotor: Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
  • Any d’execució: 2011
  • Termini d’execució: 7 mesos
  • Pressupost: 1.203.416,86 € (sense iva)
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler i Grup Soler Constructora en UTE